Aalborg Hestepraksis beskæftiger hestedyrlægerne HC Sørensen, Paul Clausen og Lene Larsen. Udkørende praksis tilser heste både nord og syd for Limfjorden. Klinikken råder over mobilt narkose udstyr, som giver mulighed for mindre kirurgiske indgreb i fuld inhallations narkose samt mulighed for længerevarende indlæggelser. Praksis behandler derudover de fleste ortopædiske- og medicinske sygdomme.